Vejledning fra Miljøstyrelsen, 2/2002

B-værdivejledningen

16-05-2002

Vejledningen indeholder en oversigt over alle de B-værdier, der er fastsat af Miljøstyrelsen indtil maj 2001. Endvidere indeholder vejledningen uddybende beskrivelse af fastsættelse af B-værdier for forskellige stofgrupper. B-værdierne anvendes i forbindelse med godkendelse af virksomheder. B-værdivejledningen skal anvendes i tæt sammenhæng med "Luftvejledningen" (Vejledning fra Miljøstyrelsen, 2/2001)

Se også "Supplement til B-værdivejledningen 2008" her .

Det nye supplement erstatter således afsnit 2.4 (varslingslisten) og afsnit 2.5 (B-værdilisten) i vejledningen fra 2002.
Kapitel 1 og 2 til og med afsnit 2.3 stadig er gældende i vejledningen fra 2002.

Læs publikation