Airsparging og jordventilation med vandrette boringer

Teknologiudviklingsprogrammet for jord- og grundvandsforurening

28-05-2002

I dette projekt belyses emner som design, etablering og drift af kombineret airsparging og vakuumventilering fra vandrette boringer etableret ved blind hole boreteknik. Effekten af dette afværgetiltag vurderes på en grund, hvor der søges oprenset en blandingsforurening bestående af chlorede opløsningsmidler og oliekomponenter fra såvel mættet som umættet zone.

Læs publikation