Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen, 20/2002

Verificering af plastemballagemængden på det danske marked

24-06-2002Plastemballagemængden i Danmark opgøres hvert år ved hjælp af materiale fra Danmarks Statistik. Mængden af plastemballage blev i 1999 opgjort til 173.000 tons. Der har været stillet spørgsmålstegn ved, om mængden er korrekt. Der er derfor gennemført en verificering af plastemballagemængden ved hjælp af andre kilder, som bl.a. omfatter produktionsmængder hos danske producenter, salgsemballagemængder hos en stor detailhandelskæde samt data fra affaldsanalyser. Ved hjælp af disse kilder kan det konkluderes, at salgsemballagemængden skal reduceres med 20.000 tons.Læs publikation