Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen, 22/2002

Verificering af aluminiumsemballagemængden på det danske marked

06-06-2002Aluminiumsemballagemængden i Danmark opgøres hvert år ved hjælp af materiale fra Danmarks Statistik. Mængden af aluminiumsemballage blev i 1999 opgjort til 20.000 tons. Der har været stillet spørgsmålstegn ved, om mængden er korrekt. Der er derfor gennemført en verificering af aluminiumsemballagemængden ved hjælp af andre kilder, som bl.a. omfatter produktionsmængder hos danske producenter, salgsemballagemængder hos en stor detailhandelskæde samt data fra affaldsanalyser. Ved hjælp af disse kilder kan det konkluderes, at aluminiumsmængden skal reduceres til 7.500 tons i 1999.Læs publikation