Orientering fra Miljøstyrelsen, 3/2002

Teknologiprogram for jord- og grundvandsforurening 2002

Teknologiudviklingsprogrammet for jord- og grundvandsforurening

20-06-2002

I Teknologiprogram for jord- og grundvandsforurening 2002 gives en oversigt over de projekter, der er igangsat under ordningen og beskriver projektforslag for 2002. Bevillingen for 2002 er blevet reduceret til 7.3 mio. kr., derfor planlægges igangsat væsentlige færre projekter end tidligere. Fordelingen af udgifter til udrednings projekter og feltprojekter vil fremover være ca. 50 % til hver. Siden ordningen trådte i kraft i 1996, er der igangsat omkring 112 sager.

Læs publikation