Miljøprojekt, 706, 2002

Statistik for metalemballage 2000

24-06-2002Der blev i 2000 separat indsamlet ca. 8.400 tons metalemballager i Danmark til genanvendelse. Forbruget af metalemballager var 52.000 tons svarende til et forbrug på knap 10 kg/person. Der blev indsamlet16% af den forbrugte metalemballagemængde. Brugte stålemballager udgjorde ca. 89 % af den indsamlede mængde og aluminiumemballager udgjorde de resterende 11 %. Der er ikke tidligere lavet en statistik over mængden af metalemballager, som separat indsamles til genanvendelse. Mængden af genanvendelse via forbrændingsjern er ikke medtaget i statistikken.Læs publikation