Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen, 19/2002

Produktorienteret miljøindsats i landbrugets primærproduktion

03-06-2002Rapporten indeholder en vurdering af virkemidler til at nedbringe miljøbelastningen pr. produceret enhed fra landbrugets primærproduktion. Virkemidlerne kan opdeles i værktøjer til det enkelte landbrug, grønt markedstræk og produktorienteret regulering på branche- eller myndighedsinitiativ. Vurderingerne baserer sig på en teoretisk analyse, interviews med centrale aktører samt en analyse af mulige miljøeffekter. Rapporten konkluderer, at der er et potentiale for reduktion af miljøpåvirkningen.Læs publikation