Orientering fra Miljøstyrelsen, 4/2002

Oversigt over godkendte bekæmpelsesmidler 2002

13-06-2002Oversigten inddeler bekæmpelsesmidler efter deres hovedanvendelsesformål og angiver for hvert produkt dets fareklasse, virksomme stof(fer), anvendelsesområde og eventuelle behandlingsfrister samt godkendelsesindehaveren.Læs publikation