Økologisk byfornyelse og spildevandsrensning, 21, 2002
13-06-2002Danske parcelhusejere tænker ikke på miljørigtige løsninger, når huset skal vedligeholdes eller renoveres. Ikke intn af de knapt 100 parcelhusejere, vi har haft kontakt med i forbindelse med projektet "Økologisk renovering og vedligeholdelse af parcelhuse", umiddelbart tænkte på miljø i forbindelse med deres hus. Projektet er udført for By- og Boligministeriet som et led i "Aktionsplanen til fremme af økologisk byfornyelse og spildevandsrensning". Spørgsmålet er, om vi kan få grønne parcelhuse - og i givet fald hvordan?Læs publikation