Miljøprojekt, 704, 2002

Nonylphenol og nonylphenolethoxylater i spildevand og slam

17-06-2002Rapporten dokumenterer nonylphenolethoxylater og alkoholethoxylaters forekomst og skæbne i renseanlæg ved henholdsvis aerob og anaerobbehandling. Undersøgelserne viser, at nonylphenolethoxylater omsættes såvel aerobt som anaerobt til kortkædede forbindelser og nonylphenol. Omsætningen er mest vidtgående ved aerobbehandling mens anaerobe omsætning standser ved nonylphenol og nonylphenol med en ethoxylatgruppe. Alkoholethoxylater blev omsat under såvel aerobe som anaerobeforhold.Læs publikation