Miljøindsatsen i Arktis 2001

21-06-2002

Beretningen for 2001 indeholder en gennemgang af aktiviteter og initiativer, der er støttet over rammen for Miljøbistand til Arktis. Beretningen indeholder endvidere artikler om Nationalparken i Østgrønland, formidling i Grønland og vedtagene konventioner udarbejdet for at beskytte det arktiske område mod grænseoverskridende forurening. Endelig orienteres om AEPS's 10 års jubilæum.

Læs publikation