Grundstofferne i 2. geled - et miljøproblem nu eller fremover?

13-06-2002Man har gennem mange år arbejdet på at regulere tungmetaller som bly, cadmium og kviksølv. Der er imidlertid en række andre grundstoffer, som i relativt ubemærkethed anvendes i stigende omfang, uden at man har særlig viden om dem. I projektet sammenfattes data om anvendelse, miljøegenskaber, toksikologi og forekomst i bl.a. affaldsstrømme for 11 af disse "grundstoffer i andet geled". Flertallet bruges i små mængder eller har ikke kritiske egenskaber, og vurderes derfor ikke at udgøre et problem. Enkelte stoffer bør vurderes nærmere.Læs publikation