Fælles fremtid - udvikling i balance - kort udgave

24-06-2002Regeringens nationale strategi for bæredygtig udvikling i Danmark er samtidig et af Danmarks svar på opfordringen fra Agenda 21-dokumentet, som blev vedtaget på FN's generalforsamling i Rio i 1992. Regeringen peger på 8 visioner for at skabe en bæredygtig udvikling. Den danske vision om bæredygtig udvikling er baseret på otte mål og principper: 1. Velfærdssamfundet skal udvikles og der skal ske en afkobling af sammenhængen mellem vækst og miljø- påvirkning 2. Der skal være et sikkert og sundt miljø for alle og vi skal opretholde et højt beskyttelsesniveau 3. Vi skal sikre en høj biologisk mangfoldighed og beskytte økosystemerne 4. Ressourcerne skal udnyttes bedre 5. Vi skal yde en aktiv international indsats 6. Miljøhensyn skal indgå i alle sektorer 7. Markedet skal understøtte bæredygtig udvikling 8. Bæredygtig udvikling er et fælles ansvar, og vi skal måle fremskridt Strategien er opbygget med en række sektorer: Fødevareproduktion, skovbrug, industri, transport, energi, by- og boligudvikling og tværgående indsats: Klimaændringer, biologisk mangfoldighed , miljø og sundhed, ressourcer og ressourceeffektivitet, videngrundlag og virkemidler, den globale dimension og offentlighedens deltagelse.Læs publikation