Miljøprojekt, 696, 2002

Emballageforsyningen i Danmark 2000

14-06-2002

Mængden af ny emballage som findes på det danske marked i 2000 er opgjort til 1.mio tons. Det svarer til et årligt emballageforbrug på 186kg/indbygger. 57% af emballagemængden udgøres af transportemballage, som primært bliver til affald i virksomheder og butikker. 43% af emballagemængden udgøres af salgsemballager, som primært bliver til affald hos forbrugerne. Emballageforsyningsmængden ligger på niveau med mængden de seneste år. Anvendelsen af gengrugsemballager er ligeledes opgjort. Det drejer sig om øl og vandflasker, plastkasser, paller m.m. Der er ca. 633 mio. enheder i cirkulation svarende til en mængde på 1,4 mio. tons.

Læs publikation