Miljøprojekt, 702, 2002

DEHP i husholdningsaffald

21-06-2002

DEHP i kildesorteret husholdningsaffald kan være et problem for genanvendelse af gødningsprodukter fra biologisk behandling af husholdningsaffald. Der er i projektet påvist en sammenhæng mellem affaldssortering og DEHP-indhold, der indikerer at et acceptabelt lavt DEHP-niveau bør kunne opnås. Der er endvidere udviklet brugbare fremgangsmåder til kvalitetskontrol hvad angår prøvetagning og videre oparbejdning af affaldsprøver.

Læs publikation