Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen, 13/2002

Danske husholdningers miljøbelastning

18-06-2002Formålet med projektet "Danske husholdningers miljøbelastning" var at udvikle en metode til løbende opdatering af danske familiers miljøbelastning. Som led i projektet er metoden afprøvet, idet der fortaget en beregning af miljøbelastningen baseret på bl.a. Danmarks Statistiks årlige forbrugerundersøgelse. Beregningen viser, at spisning, transport og bolig er de mest miljøbelastende aktiviteter i husholdningerne. Blandt de kemiske husholdningsprodukter er tekstilvaskemidlerne de mest belastende. Beregningen tyder desuden på at boligindretning og underholdningselektronik har fået stigende betydning sammenlignet med tidligere undersøgelser. På basis af metodeafprøvningen peger projektet på behov for opdatering af datagrundlag samt på fremtidige beregningsmuligheder.Læs publikation