Vejledning fra Miljøstyrelsen, 5/2002

Vejledning om overgangsplaner

08-07-2002Vejledningen skal ses som en hjælp og inspiration til udarbejdelse af overgangsplaner, som alle bestående deponeringsanlæg skal udarbejde og tilsende tilsynsmyndigheden. Kravet om udarbejdelse af overgangsplaner skal danne grundlag for tilsynsmyndighedernes revurdering af anlæggene. I vejledningens hoveddel gennemgås kravene til indhold og omfanget af de indeholdte oplysninger, der skal være beskrevet. I eksempeldelen er vist et eksempel på en udarbejdet overgangsplan for et bestående deponeringsanlæg.Læs publikation