Miljøprojekt, 692, 2002

Udviklingen af alternative antifoulingmetoder til lystbåde

01-07-2002Rapporten giver en status over de alternativer, der i dag eksisterer på markedet af mindre miljøbelastende metoder til forhindring eller fjernelse af begroning på lystbåde. I rapporten gennemgås malinger uden biocider, malinger med mindre biocidindhold samt forskellige fysiske/mekaniske metoder. Konklusionen i rapporten er, at der udfra overvejelser om holdbarhed, overkommelig pris, påføringsmetode og anvendelse endnu ikke findes brugbare biocidfrie eller mekaniske alternativer.Læs publikation