Bekæmpelsesmiddelforskning fra Miljøstyrelsen, 61, 2002

Sundhedsmæssige problemer ved brug af mikrobiologiske bekæmpelsesmidler i væksthuse

19-07-2002

Brugen af mikrobiologisk bekæmpelse vinder frem i væksthusgartnerier. Rapporten beskriver de helbredsmæssige virkninger ved brug af de tre hyppigst anvendte midler, bakterien Bacillus thuringiensis og svampene Trichoderma harzianum og Verticillium lecanii. Resultaterne tyder på, at Bacillus thuringiensis kan give symptomer i øjne og luftveje hos de ansatte, men der er ikke tegn på allergi eller astma på grund af de mikrobiologiske midler. Arbejds- og Miljømedicinsk klinik på Odense Universitetshospital fortsætter undersøgelsen endnu 2 år for at få mere sikre resultater.

Læs publikation