Miljøprojekt, 695, 2002

Samfundsøkonomisk analyse af bortskaffelse af plastdunke- og dunkeaffald fra husholdninger

12-07-2002

Analysen sammenligner forbrænding og genanvendelse af plastflasker/dunkeaffald fra husholdninger. Analysen viser, at separat indsamling og genanvendelse velfærdsøkonomisk set er dyrere end den nuværende behandling, forbrænding med energiudnyttelse. Ved et skrabet indsamlingssystem med aflevering på genbrugsstationer vil det koste ca. 300 kr./tons mere at indsamle og eksportere til genanvendelse end at forbrænde. Det er endnu dyrere at behandle plastaffaldet i Danmark end at eksportere det til behandling i udlandet.

Læs publikation