Luftforurening, 2002

Placering af et 600 MW kraftværk i Sønderjylland

10-07-2002Gruppens opgave: - at koordinere indsamlingen af relevante data til brug for vurderingen af spørsmålet om værksudvidelsens placering, kravene til den tekniske indretning samt den æstetiske udformning af projektet med det formål at tilvejebringe det nødvendige beslutningsgrundlag for de politiske afgørelser i sagen.Læs publikation