Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen, 7/1990, 2002

Pesticiders spredning, forekomst og effekter i miljøet

05-07-2002ANVENDELSE; Phenoxysyrer; HCH; FYSISK-KEMISKE DATA; NEDBRYDNING OG URENHEDER; SKÆBNE I MILJØET; Tilførsel til atmosfæren; Tilstandsformer i atmosfæren; Fjernelse fra atmosfæren; Terrestrisk miljø; Persistens i jord; Betydningen af modelstoffets egenskaber for nedbrydning og transport; Nedbrydning i jord; Afstrømning; Afstrømning af phenoxysyrer og HCH til akvatiske miljøer; Akvatiske miljø; Persistens; Skæbne i akvatisk miljø; Fordelingen i akvatisk miljø; Nedbrydning; BESTEMMELSER AF NIVEAUER I MILJØET; Prøveudtagning; Prøveudtagning fra luft; Måling af tørdeposition; Prøveudtagning af nedbør; Luftmoniteringsorganismer; Ekstraktions- og analysemetoder; FOREKOMST I MILJØET; EFFEKTER; Virkemåder; Effekter i terrestriske miljøer; Effekter i akvatiske miljøer; APPENDIX; Formuleringer af 2,4-D; Formuleringer af MCPA; Formulering af dichlorprop; Formuleringer af mecoprop; Formuleringer af lindanLæs publikation