Miljøprojekt, 689, 2002

Miljøvurdering af byggeri

03-07-2002I projektet er der udviklet en metode til at vurdere, hvor godt enkelte virkemidler bidrager til at opfylde et miljømål. Metoden kan endvidere anvendes til at vise, hvor godt den samlede målopfyldelse er for den kombination af virkemidler, der ønskes taget i anvendelse i et byggeri.Læs publikation