Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen, 25/2002

Målrettet papirstyringsværktøj til avistrykkerier

30-07-2002Avisproduktion foregår på relativt ensartede betingelser og erfaringsudveksling trykkerierne imellem er derfor oplagt. Rapporten redegør for udviklingen af et papirstyringsværktøj målrettet til avistrykkerier. Værktøjet fokuserer på områder som adfærd og kommunikation. Minimering af papirspild opnås gennem en udpræget medarbejderinvolvering i arbejdet med holdninger og vaner.Læs publikation