Miljøprojekt, 717, 2002

Gennemsigtighed i kommunale renovationsgebyrer

12-07-2002Rapporten viser, at det for de 16 undersøgte kommuner ikke har været muligt at indsamle oplysninger fra kommunernes med henblik på at sammenligne det kommunale omkostningsniveau inden for de udvalgte affaldsordninger. Dette skylde bl.a. vanskelighederne ved at overføre data fra kommunerne til de anvendte spørgeskemaer og vanskelighederne ved at opgøre omkostningerne mellem kommunen og affaldsselskabet samt internt i den kommunale forvaltning. Hertil kommer at kommunerne ikke fører ensartede regnskaber, bl.a. som en konsekvens af at det kommunale budget- og regnskabssystem ikke er tilstrækkeligt entydigt.Læs publikation