Miljøtema, 24, 2002

Fælles miljø, fælles ansvar - Danmark og EU

18-07-2002Miljøproblemerne stopper ikke ved grænsebommene, og derfor er EU-samarbejdet centralt, når Danmark skal løse de grænseoverskridende miljøproblemer. Miljø-temaet fortæller om Danmarks indflydelse på EU's miljøpolitik og omvendt og om EU-juraen på miljøområdet. Et par cases illusterer, hvordan vores dagligdag herhjemme påvirkes af EU's miljøpolitik. EU som en global grøn magtfaktor samt det danske EU-formandskab er også beskrevet.Læs publikation