Bekæmpelsesmiddelforskning fra Miljøstyrelsen, 60, 2002

Effekter af sprøjtemiddelafdrift på bærbærende buske og træer som indikator for biodiversitetsforandringer

19-07-2002

Dette projekt har lavet en række forsøg for at designe en undersøgelse af effekten af ukrudtsmidlet metsulfuron på tjørn. Forsøgene gjorde det muligt at beregne den nødvendige prøvestørrelse ved hjælp af statistiske styrkeberegninger. Herudover skulle forsøgene understøtte valg af sprøjtedoser. Styrkeberegningerne viste sammen med beregninger af tidsforbruget, at det var optimalt at tage prøver fra 13 træer i hvert af 8 hegn for hver sprøjtedosering. Dette gav på en gang mange hegn og et relativt lavt tidsforbrug.

Læs publikation