Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen, 4/2002

Renere teknologiprojekter 1996

25-01-2002Denne arbejdsrapport indeholder resumeer af samtlige Miljøprojekter og Arbejdsrapporter om renere teknologi, der blev udgivet i 1996. Projekterne er gennemført under Miljøstyrelsens Handlingsplan for Renere Teknologi 1993-97, hvis hovedformål er at sikre implementeringen af resultaterne fra de tidligere handlingsplaner, at fortsætte forsknings- og udviklingsaktiviteterne, f.eks. med substitution af miljøskadelige stoffer og materialer og at flytte fokus fra produktionsprocesser til produkter. Miljøforhold bliver i stigende grad konkurrenceparametre for virksomhederne. Indførelse af renere teknologier har vist sig at medføre driftsbesparelser og lavere produktionsomkost-ninger, og disse erfaringer er bl.a. formidlet via projektrapporterne. Der er givet krydsreferencer for de projekter, som indgår i større udredninger, eller hvor der foreligger forudgående eller efterfølgende projekter.Læs publikation