Manual for offentligt-privat samarbejde om projekteksport

10-01-2002Manual indeholdende redskaber og retningslinier til brug for offentlig-privat projekteksportLæs publikation