Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen, 3/2002

Interviewundersøgelse af det internationale kendskab til UMIP-metoden til livscyklusvurdering

11-01-2002

Denne interviewundersøgelse af kendskabet til UMIP-metoden til livscyklusvurdering er baseret på interview med 12 internationalt anerkendte eksperter fra Danmark, Norge, Sverige, Holland, Tyskland, Schweiz, USA og Japan. UMIP-metoden er internationalt anerkendt som en enestående LCA-metode, som har en stærk position sammenlignet med andre eksisterende metoder. UMIP-metoden vil holde denne position i den fortsatte internationale udvikling af LCA hvis Danmark fortsætter indsatsen. Etableringen af et dansk LCA-videnscenter og en fortsat dansk indsats med UMIP-metoden anbefales stærkt.

Læs publikation