Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen, 2/2002

Infralyd og lavfrekvent støj i det eksterne miljø. International administrativ praksis

25-01-2002

Rapporten dokumenterer en undersøgelse, hvor kontaktpersoner i 9 europæiske og 3 oversøiske lande er interviewet om praksis for håndtering af klager over infralyd og lavfrekvent støj i det eksterne miljø. Herunder er også retningslinier og grænseværdier m.v. blevet kortlagt. Der er både ligheder og forskelle mellem praksis i de forskellige lande, som afspejler hvordan miljøreguleringen varetages generelt. De forskellige vurderingskriterier er sammenlignet, og undersøgelsen indikerer at de danske anbefalede grænseværdier ikke afviger systematisk fra andre sammenlignelige støjgrænser.

Læs publikation