Grønne job i lokale affalds og genbrugsløsninger

15-01-2002Den Grønne Jobpulje har støttet en række forskellige projekter vedrørende affaldshåndtering og genbrug. Som et led i evalueringen af Den Grønne Jobpuljes virke fra 1997 til 2000 har CASA valgt at kigge nærmere på seks af de støttede projekter. Hensigten med dette hæfte er både at evaluere projekterne og give kommende projektmagere mulighed for at lære af erfaringerne.Læs publikation