Grønne Job i Danmark

15-01-2002Evaluering af Den Grønne Jobpuljes samlede indsats i perioden 1997-2000. Der indgår såvel tekst- som talmateriale, og det fremgår at ordningen har været en succes, som har levet op til sine formål. Evalueringen af udført af CASA, Center for Alternativ Samfundsanalyse.Læs publikation