Grønne job fremmer udvikling af bæredygtig turisme

15-01-2002Den Grønne Jobpulje har støttet en række projekter, der handler om bæredygtig turisme. Som et led i evalueringen af Den Grønne Jobpuljes virke fra 1997 til 2000 har CASA valgt at se nærmere på fem af de støttede projekter. Hensigten med dette hæfte er både at evaluere projekterne og give kommende projektmagere mulighed for at lære af erfaringerne.Læs publikation