Hav, søer, vandløb; Bæltprojektet, 2002

Fysiske undersøgelser

09-01-2002Miljøstyrelsens femårs undersøgelse af vand- og stofudvekslingen gennem de danske sunde og bælter (bæltprojektet) blev påbegyndt i 1973. Undersøgelserne er af meget forskellig art, og det må erkendes, at ikke alle emner kan beskrives på en sådan måde, at stoffet er tilgængeligt for en person uden indsigt i oceanografiske eller forureningsmæssige problemstillinger. Nærværende rapport indeholder ingen endelige resultater eller konklusioner fra projektets undersøgelser. Kapiteloverskrifter: 1) Bæltprojeket. 2) Øresund, Bælthavet og Kattegat. 3) Præliminære transportberegninger i Store Bælt. 4) Undersøgelse af fordeling og transport af partikulært stof i danske farvande. 5) Applications of the Belt model. 6) Interim report on mixing studies. 7) Flourescence in the Baltic-Kattegat region. 8) Optiske målinger i danske farvande.Læs publikation