Bæredygtigt byggeri og grønne job

15-01-2002Den Grønne Jobpulje har haft byggeri som et særligt indsatsområde og støttet en række forskellige projekter inden for dette tema. Som et led i evalueringen af Den Grønne Jobpuljes virke fra 1997 til 2000 har CASA valgt at kigge nærmere på seks af projekterne indenfor temaet byggeri. Hensigten med dette hæfte er både at evaluere projekterne og give kommende projektmagere mulighed for at lære af erfaringerne.Læs publikation