Miljøprojekt, 656, 2002

Armeret epoxy- og polyesterplast - forbrug og affaldsmængder

25-01-2002Produkter som indeholder epoxy- og polyesterplast f.eks. vindmøller, glasfiberbåde har meget lang levetid. På grundlag af oplysninger om forbruget af armeret epoxy- og polyesterplast i Danmark i de seneste 35 år, er der udarbejdet prognoser for affaldsmængder for perioden frem til 2020. Der forventes i de næste 20 år markant stigende mængder affald af produkter af kompositmaterialer, som indeholder armeret epoxy- og polyesterplast. De samlede mængder affald af udtjente produkter er beregnet til 5.800-15.400 tons i 2020.Læs publikation