Miljøprojekt, 658, 2002

Anvendelse af naturlige kølemidler i supermarkeder

23-01-2002Super Køl har med deltagelse af Teknologisk Institut installeret et køleanlæg baseret på naturlige kølemidler (propan og CO2) i en Fakta Butik i Beder v/Århus. Projekt viser at det kan lade sig gøre at erstatte HFC uden at det samlede udslip af drivhusgasser stiger; tværtimod opnås der en betydelig besparelse idet det nye anlæg energimæssigt er på niveau med et optimeret HFC-anlæg, mens der er en gevinst på lækagesiden. Meromkostningerne er p.t. på 10-20%, men dette forventes at kunne optimeres.Læs publikation