Miljøprojekt, 662, 2002

Vurdering af malings miljøbelastning i anvendelsesfasen

15-02-2002Det samlede spild (incl. malingsrest) ved malearbejde kan udgøre op til 60% af den indkøbte mængde maling. Spildet består af diverse spild, eksempelvis spild på afdækning eller spild i malegrej, der typisk udgør et spild på mellem 8 og 25% af den indkøbte mængde maling. Hertil kommer malingsresten, der kan udgøre op til over 50% af den indkøbte mængde maling. En del af spildet kan ende i kloakken, hvor det kan belaste miljøet.Læs publikation