Miljøprojekt, 645, 2002

Vægtbaserede indsamlingssystemer for dagrenovation

04-02-2002

De 3 gennemførte undersøgelser er dels en affaldsanalyse i restaffaldsbeholdere, dels en analyse af indholdet i containere til brændbart affald på genbrugspladser og dels en opgørelse af affald registreret på rastepladser. Der indsamles mest restaffald i beholdere i kommunen uden vægtbaseret indsamlingssystem, der er ikke forskel i mængden af papir og glas til genanvendelse og der er mest dagrenovation på genbrugspladsen kommunen med vægtbaseret indsamlingssystem.

Læs publikation