Redegørelse fra Miljøstyrelsen, 1/2002

Redegørelse om jordforurening 2000

19-02-2002Depotrådets redegørelse om jordforurening for 2000 til miljøministeren giver overblik over den samlede indsats på jordforureningsområdet pr. 31.12.2000, dvs. indsatsen i både den offentlige og private sektor. Redegørelsen, beskriver det første års administration under jordforureningsloven og giver oplysninger om kortlægning, undersøgelser og afværgeforanstaltninger. Redegørelsen præsenterer desuden data om årsager til lukning af almene vandforsyningsboringer.Læs publikation