Miljøprojekt, 657, 2002

Miljømæssige fordele og ulemper ved genvinding af plast

18-02-2002Miljømæssige fordele og ulemper ved genvinding af plastemballageaffald er undersøgt i dette projekt. Der er regnet på genvinding af transportemballage folie og kasserede plastkasser fra erhverv samt plastflasker og dunke fra husholdninger. Det er en klar miljømæssig fordel at genvinde de nævnte transportemballager fra erhverv sammenlignet med forbrænding med energiudnyttelse. For plastflasker og dunke fra husholdninger er fordelen ved genvinding ikke entydig.Læs publikation