Miljøprojekt, 660, 2002

Evaluering af bilskrotordningen

04-02-2002Målet med evalueringen har været at vurdere om ordningen har medført en reduktion i antallet udtjente biler der henstår på offentlige og private arealer og om antallet af biler, der er afleveret til ophugning er steget.. Konklusionen er at der ikke er sket nogen væsentlig reduktion i antallet af "herreløse biler" og henstillede biler. 91 % af de udtjente personbiler er afleveret korrekt til ophugning, mens kun 27 % af varebilerne er afleveret til ophugning. Ca. 18.000 brugte biler er eksporteret og ca. 2.000 stjålne biler er udført illegalt.Læs publikation