Miljøprojekt, 666, 2002

Barrierer for genanvendelse af forurenet, renset og ren jord

22-02-2002Der fremkommer hvert år store mængder ren og forurenet jord i Danmark. En stor del af dette jord bliver deponeret, da der tilsyneladende ikke kan findes anvendelsesmuligheder for det. Det er i projektet søgt identificeret, hvilke barrierer der er for en øget genanvendelse. Med udgangspunkt i de identificerede barrierer er der opstillet en række handlemuligheder, der kan medvirke til at øge genanvendelsen. Rapporten kan anvendes som et idintkatalog, når der er tilvejebragt mere detaljerede data for området.Læs publikation