Produkters forbrug af transport. Systemanalyse

09-12-2002

I rapporten vurderes, hvordan transport indgår i eksisterende LCA-metoder. Projektet har afdækket, at der for en række væsentlige parametre mangler både generel metodeudvikling og LCA-metodeudvikling. Der er forslag til, hvor der fremover bør sættes ind med udviklingsarbejde. Desuden er behovet for opdatering af LCA-data stort.

Læs publikation