Massestrømsanalyse af chrom og chromforbindelser

20-12-2002Forbruget af chrom og chromforbindelser i Danmark er for 1999 opgjort til 25.000-30.000 ton/år - heraf mere end 97% anvendt som metallisk chrom og den resterende mængde som chromforbindelser og som følgestof. Forbruget af chrom(VI)forbindelser vurderes at være faldende og skønnes at udgøre 50-53 ton/år. Chrom i metalaffald genanvendes i stort omfang sammen med jern, aluminium og kobber, mens dette ikke er tilfældet for chromforbindelser. Emissioner til luft, jord og vand samt til deponi er ligeledes kortlagt.Læs publikation