Vejledning fra Miljøstyrelsen, 12/2002

ISAG - Informationssystem for Affald og Genanvendelse

20-12-2002

I 1993 indførtes et landsdækkende system til registrering af affald og genanvendelige materialer: ISAG (Informationssystem for Affald og Genanvendelse). En række virksomheder, der behandler og bortskaffer affald, skal hvert år i januar indberette data om det modtagne affalds art, oprindelse, mængde og behandlingsform til Miljøstyrelsen. Vejledningen gennemgår anmeldelse, registrering og indberetning af data til ISAG samt et PC-baseret EDB-program, der kan indberette de registrerede data til Miljøstyrelsen i STANDAT-formatet.

Læs publikation