Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen, 38/2002

Håndtering af imprægneret træaffald

06-12-2002Rapporten sammenfatter oplysninger om imprægneret træ af relevans for affaldshåndteringen, herunder klassificering, håndtering, imprægneringsteknikker og -midler, anvendelsesområder og metoder til identifikation og behandling. Rapporten udgør baggrundsmaterialet for "Håndbog til hjælp ved sortering af imprægneret træaffald".Læs publikation