Undersøgelse af bakterieantal og eftervækstpotentiale i vandværksvand

29-08-2002Det danske drikkevand er næsten kun produceret af grundvand. Alligevel indeholder det små mængder af organisk stof, der kan nedbrydes af bakterier i vandet. Nedbrydningen af det fører til bakterievækst. Undersøgelserne viser, at vandet fra tre ud af ti undersøgte vandværker indeholder så meget let nedbrydeligt organisk stof, at det indikerer en risiko for, at der kan ske en væsentlig bakterievækst i vandet fra det forlader vandværket til det når ud til forbrugeren. Under normale omstændigheder er disse bakterier ikke sygdomsfremkaldende og udgør ikke en sundhedsrisiko, men kan f.eks. give anledning til lugtgener.Læs publikation