Miljøprojekt, 710, 2002

Statistik for madaffald 2000

05-08-2002Der indsamles godt 20.000 tons madaffald fra 2.100 storkøkkener. Det anslås til at være 80 - 100 % af potentialet. Fra detailhandlen og fremstillingsvirksomheder indsamles ca. 3.500 tons madaffald far 70-100 virksomheder. Hovedparten oparbejdes til madpulp, der afsættes til svineproducenter.Læs publikation